Vzdělávací videa

Videa vznikla za podpory Evropských strukturálních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Výzkumný experiment Petříkov


Cesty náboženského vzdělávání

 

Hledání Boha s doc. Ludmilou Muchovou

MENU