Vzdělávací videa

Videa vznikla za podpory Evropských strukturálních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Otázky teologie

 

Otazníky kolem s prof. Martinem Weisem


Teologie v kostce