Popularizační videa prof. Martina Weise

Otazníky prof. Martina Weise
14 videí vzniklo za podpory Evropských strukturálních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Naučná videa prof. Martina Weise
Svatí promlouvají

MENU