Vzdělávací přednášky pro středoškoláky

Katedra teologických věd  TF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek z dějepisu, českého jazyka i základů společenských věd.

Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům. Odborníci rádi navštíví studenty přímo ve škole v rámci výuky a představí studentům nabízená témata zajímavým způsobem. Přednáškami lze nahradit výklad látky či je považovat za zpestření výuky o nová témata, jsou bezplatné a zároveň slouží k prezentaci Jihočeské univerzity.

Téma přednášky bude stanoveno po dohodě s lektorem. Aktuálně například nabízíme:

Z dějepisu - 100. let výročí 1. světové války

Třetí válečný rok tzv. velké války  (prof. Martin Weis)
Zhroucení fronty na Východě, neomezená ponorková válka, vzpoury vojáků, vstup USA do války, vstup Řecka do války, boje u bran Svaté země, legendární špionka Mata Hari a její tragický osud


Rakousko – Uhersko ve víru války (prof. Martin Weis)
Nový císař, politická amnestie, obnova parlamentarismu, neúspěšné pokusy  uzavření míru (Sixtova aféra) zhroucení trhu s potravinami, výbuch muniční továrny v Plzni, manifest  českých spisovatelů 

Češi proti Čechům (prof. Martin Weis)
Vznik legií v Rusku, bitva u Zborova aneb vznik legendy, sonda do tzv. legionářské literatury 

Svatý stolec a velká válka (prof. Martin Weis)
Papež Pius X aneb „Vyřiďte císaři, že nemohu požehnat ani válce ani těm, kdo po ní touží. Já žehnám pouze míru.“  Mírový plán Benedikta XV z 1. srpna 1917, diplomatické aktivity papežského 
stolce, strach z otevření tzv. Římské otázky

Bolševická revoluce v Rusku a počátky teroru (prof. Martin Weis)
Únorová revoluce a svržení cara, destabilizace stávajícího politického systému v Rusku a proces převzetí moci bolševiky tzv. velkou říjnovou socialistickou revolucí, Vladimír Iljič Lenin – život a dílo 
Vyvraždění carské rodiny – fakta a otazníky, občanská válka v Rusku, role československých legií v občanské válce, bílý a rudý teror, křesťanští mučedníci bolševické revoluce.

Ze základů společenských věd, společenskovědního semináře

Svoboda vs. závislost (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.)
Svoboda vnější a vnitřní.  V čem svoboda spočívá? Je člověk věřící v Boha svobodný anebo závislý?

Křesťanství (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.)
Co je podstatou tohoto náboženství?  Jaký je křesťanský pohled na člověka a na svět? Dějiny a přítomný stav.

Opravdu víme, kdo je člověk? (Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)
Kapitoly z teologické antropologie

Proč nemá křesťanství problém s evolucí? (Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)
Kapitoly z teologie stvoření a evoluční biologie

Z českého jazyka

Starověké semitské jazyky (např. hebrejština) a písmo v naší kultuře (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)
Bible a její překlady do češtiny v dějinách (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)