Klub absolventů

Počínaje 1. lednem 2015 je na Teologické fakultě Jihočeské univerzity založen Klub absolventů TF JU, který má být platformou pro komunikaci fakulty s jejími absolventy. Jeho cílem je v roce 2015 zajistit základní organizační zázemí, které povede k postupnému institucionálnímu osamostatnění Klubu absolventů jako spolku. Organizačně spadá fakultní klub absolventů do kompetence proděkana pro rozvoj.

Teologická fakulta JU do budoucna vítá úzkou spolupráci Klubu absolventů TF JU jakožto spolku na základě smluvního vztahu, který bude mít oporu v budoucích spolkových stanovách.

Registrace v Klubu absolventů

 

Kontakt:

Mgr. Martina Hláváčová
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
kancelář č. dv. 206 c
tel.: +420 387 773 547
e-mail: hlavacova@tf.jcu.cz

 

Příběhy našich absolventů


Jiří Ignác Laňka

Simona Kaňoková

Veronika Hlavsová

Ondřej Špaček

Lucie Kokešová

Tomáš Polanský

Vojtěch Svoboda

Lukáš Mareš

Dana Cejpková

Radka Slavíčková

Michal Kaczor

Karel Ochozka

Martin Švec