Knihovna J. P. Ondoka

Knihovna sídlí v přízemí budovy Teologické fakulty, v prostorách bývalého kapucínského konventu u kostela svaté Anny (zrušeného v roce 1786) v centru Českých Budějovic. V současné době čítá kolem 50 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, ale také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální práce, politologie, práva a přírodních věd. Kromě české literatury její fond zahrnuje též knihy v německém, slovenském, anglickém a italském jazyce. K prezenčnímu studiu ve studovně je k dispozici fond časopisů obsahující asi 120 titulů domácí i zahraniční provenience. Knihy i časopisy jsou umístěny převážně ve volném výběru řazeném podle oborů. Součástí knihovny jsou prostory pro prezenční studium. Většinu knih je možno vypůjčit domů, s možností on-line prodloužení či telefonicky nebo mailovou poštou. Vypůjčené tituly je možno si rezervovat on-line, případně osobně. Knihovna je vybavena knihovnickým počítačovým systémem ALEPH a veškerý knižní fond je dohledatelný přes internet. Knihovna je určena pro studenty a pedagogy Teologické fakulty, ostatních fakult a škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Databáze a časopisy

1.6.- 30.6. zkušební přístup do databáze Philosopher's index původce: Philosopher’s Information Center, je aktuální a komplexní bibliografickou databází zahrnující vědecký výzkum ve všech hlavních oborech filozofie. Databáze The Philosopher’s Index, považovaná za nejdůkladnější rejstřík časopisecké literatury na dané téma, poskytuje autorské abstrakty pokrývající vědecký výzkum publikovaný v časopisech a knihách, včetně příspěvků do sborníků a knižních recenzí. The Philosopher’s Index obsahuje výzkum publikovaný od roku 1940, včetně přibližně 680 časopisů z více než 50 zemí, prezentovaný v různých jazycích.

Více...