Disciplinární komise

 

Funkční období: 3. 11. 2021 - 2. 11. 2023

 

Členové - akademičtí pracovníci:

ThLic. Julius Pavelčík, Th.D. (KTEO) - předseda DK TF JU

PhDr. Vít Erban, Ph.D. (KFI) 

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol. (KTEO)

Členové - studenti:

Mgr. Markéta Priehradná 

Bc. Barbora Landová 

Vít Kovář


Informace z jednání disciplinární komise TF JU