Nabídky dalších stipendijních pobytů

Na základě mezinárodních smluv, Aktion, CEEPUS, DAAD a další

Aktuálně v akademickém roce 2020/2021

NázevObsah                               Podmínky

Stipendijní programy DAAD:

Krátká výzkumná stipendia pro absolventy, doktorandy a postdoktorandy (1 až 6 měsíců)
Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
(1 až 3 měsíce)
Bilaterální výměna vědců
(pro VŠ-učitele a vědce; 7 dní až 3 měsíce)
Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oborech umění a architektura
(1 až 3 měsíce)
Nová pozvání pro bývalé stipendisty
(1 až 3 měsíce)

Informace ke stipendiím také zde

Leták Stipendia

Interkaktivní leták - praktické odkazy

Uzávěrka 30. dubna 2021

Stipendia do Polska:

MŠMT vypisuje dodatečné výběrové řízení na obsazení stipendijních míst na studijních pobytech pro studenty BSP, MSP a DSP a pobytech pro akademické pracovníky. Studenti se mohou hlásit na pobyty v délce 2 až 10 měsíců, akademičtí pracovníci se ucházejí o pobyty v délce 1 až 5 měsíců. Termín odevzdání přihlášek je 10. 5. 2021 do 12 hodin 

Pobyty Polsko

Termín odevzdání přihlášek je 10. 5. 2021 do 12 hodin.

Zájemci se přihlašují zasláním požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. akademičtí pracovníci veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Stipendia do Estonska:

Zájemci z řad studentů BSP, MSP a DSP se mohou ucházet o letní a zimní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na univerzitách v Estonsku. Kurzy v letním termínu se v roce 2021 uskuteční on-line.

Kromě letních kurzů nabízí estonská vzdělávací agentura stipendia pro studenty MSP a DSP (příp. absolventy BSP) ve všech vědních oborech k absolvování výměnného pobytu v délce 1 až 10 měsíců či magisterského/doktorského studia na estonských univerzitách. Na úrovni bakalářského studia je možné získat stipendium pouze ke studiu oboru estonský jazyk a kultura.

Nakonec mohou o stipendium na výzkumné nebo přednáškové pobyty v Estonsku žádat i akademičtí pracovníci, a to buď krátkodobě na 1 až 9 dnů, nebo dlouhodobě v délce až 10 měsíců.

Pobyty Estonsko

Přihlášky na letní kurzy a na pobyty pro akademické pracovníky se podávají v termínu do 1. 5. 2021.

Přihlášky studentů do magisterského/doktorského studia mají uzávěrku 1. 9. 2021.

Zájemci podávají přihlášky přímo estonské agentuře pro vzdělávání a mládež Education and Youth Board, českou stranu o podání žádosti pouze informují na aia@dzs.cz.

Programy Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 a webináře pro zájemce o stipendijní programy.

https://www.fulbright.cz/stipendia/zakladni-informace/

 

Podrobné informace zde

Informace o webinářích zde

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února.

GFPS-CZ
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí stipendií na zimní semestr 2021/2022!
Jedná se o stipendium na výjezd českých studentů do sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecně o zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
Základní informace na přiložených letácích.

 

Leták

Detailní informace - studium

Detailní informace - praxe

 

Přihlášky do 15.4.2021, pdf verze dostupná na: https://cutt.ly/gxFK0NR .

“Baden-Württemberg-Scholarship” - stipendium na studijní pobyt v délce 3 až 10 měsíců v akademickém roce 2021/22 na Catholic University of Applied Sciences Freiburg.

Měsíční stipendium je ve výši 700 EUR.

 

Výzva k BW stipendiu zde

Základní údaje o programu zde

Základní údaje o KH Freiburg

Přihláška zde

 

Nominace ze strany Teologické fakulty JU, termín nominace: 25.3.2021. Nutné zaslat jak nominační dopis, ale i přihlášku studenta společně s těmito dokumenty: průvodní dopis; CV; přehled o splněných předmětech na TF; (nominační dopis); potvrzení o dostatečné znalosti německého/anglického jazyka.

Výsledky výběrového řízení budou uchazečům oznámeny v květnu 2021.

Stipendium „Barrande Fellowship Program“ Umožňuje studentům zapsaným na české vysoké škole získat stipendium: na doktorandské studium pod dvojím vedením (tzv. cotutelle).
Dále umožňuje 1-3 měsíční stáž studentů doktorského studia, která probíhá na univerzitě, ve výzkumném centru nebo v  univerzitní nemocnici. Stáž odpovídá potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii – seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, pracovat s materiály a dokumenty, které nejsou dostupné v ČR, pracovat na studii týkající se Francie nebo se účastnit speciálního školení ve Francii. 

Stipendium 1000 EUR měsíčně.

 

Informace o stipendiu „Barrande Fellowship Program“ v anglickém jazyce jsou k dispozici v příloze a dále také na stránkách Francouzského institutu -  https://studium.ifp.cz/fr/etudiants-1/doctorants-1/ a Domu zahraniční spolupráce -  https://www.dzs.cz/program/barrande-fellowship-program/vyjezdy-pobyty.

 

 1. Brožura pro žadatele o cotutelle - ke stažení.
 2. Brožura pro žadatele o stážke stažení. 

On-line prezentace Barande Fellowship Programu pro studenty českých vysokých škol se uskuteční dne 15. 12. 2020 od 11:00 – 12:00 hodin. Registrace je nutná do 14. 12. 2020.

Registrace na webináře naleznete:  register to our online events.

Termín pro podání přihlášky v anglickém jazyce je do 26. 2. 2021. Přihláška - Barrande Application včetně

 • CV (max. 2 strany)
 • průvodní dopis (max. 2 strany)
 • popis projektu (max. 2 strany)
 • dopisy od českého a francouzského vedoucího/pedagoga
Stipendijní program Česko-německého fondu budoucnosti

Jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu Německa.

Online přihláška a informace na internetové stránce nebo na Facebooku.

Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2021/2022 je 31. ledna 2021.
Bezplatná účast v kurzu, ubytování a stravování

Tematicky a oborově zaměřené letní školy (v Aj) pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2021

Termín pro podání přihlášky v anglickém jazyce je do 31. 1. 2021. PřihláškaNávrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia včetně

 • motivační dopis v ČJ
 • doklad o vykonaných zkouškách - s uvedením celkového prospěchu (platí pro studenty)

 

 

  Aktuálně v akademickém roce 2018/2019

 • Jsi student magisterského nebo doktorského studia? Studuj na Slovensku v rámci stipendií na základě mezinárodních smluv

Akademiická informační agentura (AIA) upozorňuje na blížící se termín přihlášek na studijní pobyt na Slovensku, kde nabízí 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty magisterských studijních programů a 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty doktorských studijních programů.

Požadované dokumenty je třeba dobručit do 22. února 2019 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Bližší informace naleznete zde. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

 

 • Stipendia na letní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na estonských univerzitách

Akademická informační agentura (AIA) informuje o nabídce stipendijních pobytů  v Estonsku pro zájemce o letní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné vzdělávací kurzy v angličtině konané na estonských univerzitách. Zájemci podávají přihlášky přímo estonské vzdělávací agentuře Archimedes Foundation nejpozději do 19. března 2019. Bližší informace najdete zde.


 • Dodatečné výběrové řízení na ERASMUS+ studijní pobyty v LS2018/2019 a pracovní stáže ukončené do 30. 9. 2019

Stáže na min. 2 měsíce od prvního ročníku studia s ukončením do 30. 9. 2018, semestrální pobyty od 2. ročníku studia. Více informací v kanceláři pro zahraniční vztahy 214C nebo na purova@tf.jcu.cz. Celé znění vyhlášení najdete zde včetně přílohy č. 2 - přihláška.

 

 • Uzávěrka stipendijních pobytů od Izraele v akademickém roce 19/20

AIA upozorňuje na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty do Izraele.

22. 11. 2018 v 12:00 hodin je termín odevzdání přihlášek na:
·         Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského studia
·         Letní kursy hebrejštiny
Nabídku stipendijních pobytů do Izraele včetně podrobných informací o výběrovém řízení a podmínek přijetí naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA)

 • Stipendijní program AKTION

PŘÍPRAVA DIPLOMOVÉ NEBO DISERTAČNÍ PRÁCE V RAKOUSKU? Ano, se stipendiem programu AKTION ČR - Rakousko to lze. Žádosti o 1 až 5 měsíční stipendium podávejte do 31.října 2018.


 • Fulbrightova stipendia na akademický rok 2019/2020

Souhrnná nabídka česko-amerického programu vládních stipendií pro akademický rok 2018/2019 v rámci Komise J. Williama Fulbrighta. Více info po kliknutí zde.

  Dřívější nabídky souhrnně zde.