AIA

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

 

  • shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí
  • zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává na základě pokynů MŠMT administrativně - organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis
  • průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí
  • a další.


V NABÍDCE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 JSOU TYTO ZEMĚ:

ALBÁNIE, BELGIEBULHARSKOČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, GRUZIEITÁLIE, IZRAEL,  

JAPONSKO, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVALOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO 

MONGOLSKO,  NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU, POLSKO, PORTUGALSKO, 

 RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO,  ŠVÝCARSKOUKRAJINA, VIETNAM.

Základní obecné informace zde.

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2019/2020.


V NABÍDCE ROZPISU KVÓT PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 JSOU TYTO ZEMĚ:

 

ČÍNA,  EGYPT,  CHORVATSKOITÁLIE,  MAKEDONIE, MALTA,  RUSKO,  ŘECKO, 

SLOVENSKO,  SLOVINSKO,  ŠVÉDSKO.

Základní obecné informace zde.