Studijní plány pro jednotlivé obory (nástup ke studiu do roku 2020 + Sociálně charitativní práce)

V případě, že se Vám studijní plán nezobrazí, aktualizujte stránku (F5)

  

Bakalářské obory
obor typ forma rok nástupu
Filozofie a religionistika Bc. P 2016 - 2018 -
Teologie Bc. P 2012 - 2018 -
Teologie Bc. K 2012 - 2018 -
Pedagogika volného času Bc. P 2014 - 2015 2016 - 2018 -
Pedagogika volného času Bc. K 2008 - 2013 2014 - 2015 2016 - 2018 -
Sociální a charitativní práce Bc. P 2012 - 2015 2016 - 2018 -
Sociální a charitativní práce Bc. K 2012 - 2015 2016 - 2018 -
Navazující magisterské obory
obor typ forma rok nástupu
Filozofie NMgr. P 2016 -
Teologie NMgr. K 2012 -
Teologie služby NMgr. K 2015 -
Učitelství náboženství a etiky NMgr. P 2016 -
Učitelství náboženství a etiky NMgr. K 2011 - 2015 2016 -
Pedagogika volného času NMgr. P 2015 - 2018 -
Pedagogika volného času NMgr. K 2011 - 2014 2015 - 2018 -
Etika v sociální práci NMgr. P 2013 -
Etika v sociální práci NMgr. K 2013 -