Metodické pokyny děkana TF JU

Platné pokyny

Metodický pokyn děkana TF JU 1/2019 - Metodický pokyn děkana TF JU pro oborové rady doktorských studijních programů ke stanovování povinnosti účasti studentů doktorských studijních programů na mezinárodních seminářích a ke stanovování povinnosti absolvovat zahraniční pobyty v průběhu standardní doby studia v doktorských studijních programech 

Metodický pokyn děkana TF JU 2/2019 - Metodický pokyn k organizaci mezinárodních seminářů pro studenty doktorských studijních programů

Metodický pokyn děkana TF JU 4/2021 - Metodický pokyn pro vyplnění a vyhodnocení zprávy o výsledcích studia a práce interního doktoranda na TF JU

Metodický pokyn děkana TF JU 4/2021 - Příloha č. 1 (hodnotící tabulka)

Metodický pokyn děkana TF JU 4/2021 - Příloha č. 2 (zpráva o činnosti)

Neplatné pokyny

Metodický pokyn děkana TF JU 3/2019 - Metodický pokyn pro vyplnění a vyhodnocení zprávy o výsledcích studia a práce interního doktoranda na TF JU

Metodický pokyn děkana TF JU 3/2019 - Příloha č. 1 (hodnotící tabulka)

Metodický pokyn děkana TF JU 3/2019 - Příloha č. 2 (zpráva o činnosti)

English versions of documents

Methodological guideline 1/2019 - METHODOLOGICAL GUIDELINE OF THE DEAN OF THE FT OF THE USB FOR SUBJECT AREA BOARDS OF DOCTORAL STUDY PROGRAMMES FOR ASSIGNING THE OBLIGATION OF STUDENTS OF DOCTORAL STUDY PROGRAMMES TO PARTICIPATE IN INTERNATIONAL SEMINARS AND STAYS ABROAD DURING THE STANDARD PERIOD OF STUDY IN DOCTORAL STUDY PROGRAMMES

Methodological guideline 2/2019 - METHODOLOGICAL GUIDELINE FOR ORGANISATION OF INTERNATIONAL SEMINARS FOR STUDENTS OF DOCTORAL STUDY PROGRAMS

Methodological guideline 3/2019 - METHODOLOGICAL GUIDELINE FOR COMPLETION AND EVALUATION OF INTERNAL PHD STUDENT’S REPORT ON RESULTS OF STUDY AND WORK AT FT AT USB

Methodological guideline 3/2019 - Attachment n.1 (evaluation table)

Methodological guideline 3/2019 - Attachment n.2 (report)

MENU