OD 283/2020 OPATŘENÍ DĚKANA, kterým se vydává ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÁD ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na TF JU

MENU