Složení Vědecké rady TF JU

Funkční období 4. 4. 2020 - 3. 4. 2024

interní členové:
doc. Daniel Heider, Ph.D. (TF JU Č. Budějovice)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (TF JU Č. Budějovice)
doc. Adam Mackerle, Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (TF JU Č. Budějovice)
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (TF JU Č. Budějovice)
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (TF JU Č. Budějovice)
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (TF JU Č. Budějovice)
doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. (TF JU Č. Budějovice)

externí členové:
prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UP Olomouc)
prof. Pavel Hošek, Th.D. (ETF UK Praha)
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Th.D. (českobudějovický diecézní biskup)
prof. ThDr. Jan B. Lášek (HTF UK Praha)
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (HTF UK Praha)
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK Praha)
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (FF JU Č. Budějovice)
prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (KTF UK Praha, PF Univerzita Hradec Králové)
Mgr. Petr Urban, Ph.D. (FLÚ AV ČR)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (FF MU Brno, FPHP TUL)
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (FF Západočeská univerzita v Plzni)