Cestování po jižních Čechách ve 21. století

Cestování po jižních Čechách ve 21. století

2020/2023 (3 letý kurz)
Cílová skupina U3V - zájemci, kteří si chtějí prohloubit svoje znalosti o jižních Čechách.
Výukové cíle

V průběhu studia projdeme historií i současností jednotlivých okresů našeho kraje. Přednášet budou renomovaní odborníci na danou problematiku - historici, kasteláni, spisovatelé, archiváři, ekologové, odborníci na průmyslovou i zemědělskou výrobu a mnoho dalších.
Studenti se dozví nejnovější zajímavosti z cestovního ruchu jako fenoménu dnešní doby, jaké jsou služby, jaká je péče o hosty, jak se plánují akce a zároveň i o trendech v průvodcovské činnosti.
Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a informačními středisky  pro ně budou připraveny  informační materiály z jednotlivých okresů.
Ve studovně prachatické knihovny bude možné vypůjčit si studijní literaturu a  v rámci meziknihovní výpůjční služby bude možné si objednat další studijní dokumenty.
Nedílnou součástí výuky budou odborné exkurze. Informace o průběhu studia budou zveřejňovány na stránkách knihovny.

Obsah kurzu

Studijní obor je rozdělen do 6 semestrů. V každém semestru proběhne 6 přednášek a závěrečné kolokvium.

1. semestr: Jižní Čechy - vývoj
2.9.2020 Zápis do 1. ročníku
21.9.2021 Zahájení studia slavnostní imatrikulací v kostele sv. Petra a Pavla
13.10.2021 Jižní Čechy: archeologie - dějiny osídlení, historické územní členění, specifikace památkového fondu v Jižních Čechách (Mgr. Jiří Havlice, PhDr. Pavel Hájek)
27.10.2021 Geologie jižních Čech; půdní a hydrické poměry jižních Čech (Mgr. et Mgr. Sandra Venclová, Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.)
18.11. 2020 Flóra, fauna, ochrana přírody a chráněné oblasti (RNDr. Jan Flašar)
10.11.2021 Významný jihočeský rod Rožmberkové (Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A.)
24.11.2021 Etnografie, zvyky a tradice, architektura, gastronomie (Mgr. Alice Glaserová)
8.12.2021 Průmysl, řemesla a zemědělství (Ing. Luděk Keist, Ing. Hana Šťastná)
12.1.2022 Cestovní ruch - fenomén dnešní společnosti, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

2. semestr: Okres České Budějovice
České Budějovice - krajské město (Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.)
České Budějovice - okolí (Mgr. Tomáš Polanský,Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.)
Kulturní, církevní a technické památky okresu (NPÚ)
Trhové Sviny, Borovany, Nové Hrady (Mgr. Michal Jarolímek, Destinační společnost Novohradsko - Doudlebsko, z.s.)
Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (Mgr. Tomáš Polanský, Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.)
Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
Služby v cestovním ruchu, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

3. semestr: Okres Jindřichův Hradec
Kulturní, církevní a technické památky okresu (NPÚ)
Exkurze - Státní archiv v Třeboni (Ing. Dagmar Parmová)
Jindřichův Hradec (Destinační management Česká Kanada, z. s.)
Třeboň, rybářství a lázeňství (Destinační společnost Turistická oblast Třeboňsko, z.s., PhDr. Jiří Koleček)
Dačice, Slavonice (Destinační management Česká Kanada, z. s.)
Významné osobnosti- Ema Destinová a hudba z Jižních Čech (Konzervatoř v Českých Budějovicích)
Péče o hosty v cestovním ruchu, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

4. semestr: Okresy Písek a Strakonice
Kulturní, církevní a technické památky okresů (NPÚ)
Písek (PhDr. Jiří Prášek, Píseckem, s.r.o.)
Milevsko (Vladimír Šindelář, Společnost TOULAVA, o.p.s.)
Strakonice (PhDr. Ivana Říhová, Destinační společnost Prácheňsko, z.s.)
Vodňany, Volyně (Karel Skalický, Mgr. Jitka Velková, Destinační společnost Prácheňsko, z.s.)
Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
Plánování akcí v cestovním ruchu, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

5. semestr:  Okres Tábor
Kulturní, církevní a technické památky okresu (NPÚ)
Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
Tábor (Společnost TOULAVA, o.p.s.)
Bechyně (Společnost TOULAVA, o.p.s., Lázně Bechyně)
Chýnov (Společnost TOULAVA, o.p.s.)
Mistr Jan Hus a Jan Žižka (prof. PhDr.Petr Čornej, Dr.Sc.)
Průvodcovské zpracování vybraných destinací, Výběr témat závěrečných prací, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

6. semestr: Okresy Český Krumlov a Prachatice
Kulturní, církevní a technické památky okresů (NPÚ)
Český Krumlov (PhDr. Pavel Slavko, Český Krumlov Tourism)
Prachatice (Mgr. Pavel Fencl)
Šumava (ředitel NP Šumava)
Konzultace k závěrečným pracím (Ing. Dagmar Parmová)
Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
Prezentace závěrečných prací, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)
Slavnostní promoce

Forma a metody výuky Vyučuje se zážitkovou pedagogikou (tzn. nejen poslouchat, ale i studovat, zapojovat se, pátrat, číst) – očekává se aktivní přístup, diskuze
Doporučená literatura Bude předána na začátku studia.
Lektorské zabezpečení Ing. Dagmar Parmová a kolektiv vyučujících
Rozsah kurzu 168 hod rozdělených do 6 semestrů (každý semestr 7 setkání po 4 hodinách) + zápis, imatrikulace, promoce
Termíny výuky

21. 9. 2021 - 12. 1. 2022
1x za  čtrnáct dnů ve středu od 9:00-12:30 hodin
Výuka probíhá v Prachaticích

Poplatek

3 600 Kč za celý kurz (kurzovné je možné platit po semestrech)

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 17
Příjem přihlášek 2.9.2020
Odborný garant ing. Dagmar Parmová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení kolokvium na konci každého semestru, záveřečná práce, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška
MENU